Η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στην Κύπρο από το 1963 για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων για την αγορά της Κύπρου και Μέσης Ανατολής στους πιο κάτω τομείς:

Μηχανοποίηση των Πατατών Α-Ω

Μηχανοποίηση Λαχανικών Α-Ω

Μηχανοποίηση Δημητριακών, σιταριού και κριθαριού

Μηχανοποίηση Οσπρίων

Μηχανήματα για την εισαγωγή νέων επαναστατικών μεθόδων για υψηλή απόδοση και ποιότητα των σπόρων, καθώς και μείωση των λειτουργικών εξόδων

Κτηνοτροφικά μηχανήματα για την παραγωγή ζωοτροφών.