Η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στην Κύπρο από το 1963 για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων για την αγορά της Κύπρου και Μέσης Ανατολής στους πιο κάτω τομείς:


  • Μηχανοποίηση των Πατατών Α-Ω
  • Μηχανοποίηση Λαχανικών Α-Ω
  • Μηχανοποίηση Δημητριακών, σιταριού και κριθαριού
  • Μηχανοποίηση Οσπρίων
  • Μηχανήματα για την εισαγωγή νέων επαναστατικών μεθόδων για υψηλή απόδοση και ποιότητα των σπόρων, καθώς και μείωση των λειτουργικών εξόδων
  • Κτηνοτροφικά μηχανήματα για την παραγωγή ζωοτροφών.